Team - együtt a magyar minőségért"> Team,munkaközösség,fordítóiroda,fordító,fordítók,fordítás,fordítások,webfordítás,lektorálás,tolmács,tolmácsok,tolmácsolás,honosítás,lokalizálás,nyelvek,Magyarország,magyar,angol,francia,olasz,német,spanyol,orosz,török,görög,japán,kínai,arab,héber,latin,szlovák,román,szerb,bolgár,finn,lengyel,ukrán,szlovén,horvát,albán,cseh,dán,észt,flamand,holland,indonéz,ír,lett,malaj,portugíz,svéd,szuahéli,örmény">
Miért munkaközösség?
 
Mert ...
 
felismertük, hogy közösen jobbak az esélyeink.
fordítókként nagyra értékeljük az ügyféllel történő közvetlen kapcsolattartást, lehetőség szerint kerüljük a közvetítők ?közreműködését?. Ügyfeleink szemében a kTeam kiegészítő csapatként jelenik meg: közösen szeretnénk eredményeket elérni.
több, mint tengernyi szó: a kTeam, mint filozófia, nem korlátozódik a fordításra. Számos kollégánk csak másodállásban fordít, így nem csak szakismereteit, hanem olykor vállalkozását is magával hozza. Mindezt ügyfeleink és partnereink adottságaival egybevetve figyelemreméltók az együttműködési lehetőségek. kTeam: közösen felépítünk egy újfajta hálózatot.
a kTeam nem hagyományos vállalati csoport: szolgáltatók, üzletemberek vagyunk, önálló vállalkozók, mikro- és kisvállalatok - informális érdekközösség. Nem a tulajdonosi viszonyok határozzák meg az együttműködésünket, hanem az, hogy közösen vállaljuk azt az értékrendet, amely megalapozza minőség- és teljesítményközpontú hozzáállásunkat.
 
Trend szerint - vagy a trend ellenében?

Ésszerű és lehetséges mértékben alkalmazkodunk az aktuális gazdasági trendekhez - azonban nem saját meggyőződésünk ellenében. Tevékenységünk egy része gazdaságilag nem értékelhető, hiszen belső viszonylatban munkánkat nem szoktuk mindig pénzzel ellentételezni. A kTeam hajtóereje a kölcsönösség, a csapatszellem, valamint a nyílt, őszinte munkakapcsolat. Tagjaink megosztják egymással tudásukat, lehetőségeiket, és nem feltétlenül várják az azonnali ellentételezést.

Értékek az üzlet mindennapjaiban?

Azt szeretnénk elérni, hogy lehetőleg mindenki azzal foglalkozhasson, amit szívesen tesz, és aminek értelme, jövője is van. Néhányan a kTeam-ben (és természetesen a kajata-körben is, amelyből kinőtt a munkaközösség) érdeklődünk a falusi élet, illetve olyan alternatív létformák iránt, amelyek nem csak életképesek, hanem a belső kiteljesedésnek is teret nyújtanak. A kTeamben elsősorban vállalkozó szellemű emberek találhatnak közösségre, olyanok, akik nem (csak :-) utópisták, és akiknek van elég merszük és kitartásuk ahhoz, hogy életkörülményeiket tudatosan, aktívan alakítsák ki.

Hogy hangzik a minőség magyarul?

A ?magyar minőség? szópárnak erős hagyománya van - elég emlékeznünk szellemi és gazdasági múltunkra, a magyar feltalálók és tudósok teljesítményére világszerte, de még napjainkban sem kell az összehasonlítástól tartanunk. Kétségtelen viszont, hogy minőségügy tekintetében vannak még teendőink.
A történelem viszontagságai nem csupán sérelmeket és gazdasági béklyókat hoztak, hanem alkotó erőket is felszabadítottak, és általuk friss vér került az ország vérkeringésébe. Gondoljunk csak a törökökre, vagy a filoxérára - a hódítók nemcsak pusztítottak, hanem számos értéket is hoztak, a szőlőültetvények elvesztése pedig arra késztette a gazdákat, hogy sokféle újfajta gyümölcs termesztésével próbálkozzanak. E két, rendkívül súlyos csapás páratlan módon gazdagította a hazai mezőgazdaságot.
Trianonra és a kommunista korszakra nézve hasonló nem állítható, bár még ezeknek is voltak kedvező kihatásai. A társadalom ellenreakciója is romboló erejű, példa erre az, ahogyan - gyakran kritikátlanul - átvettük a nyugati fogyasztói mintákat, s közben az oly szükséges tőke beáramlása értékeink nagymértékű kiárusításával párosult. Ugyanakkor a régi mentalitástípusok is tovább élnek, és sem a körülmények, sem a ?nemtörődöm? magatartás nem kedvez a minőségi kultúra tartós kialakításának. Mondhatnánk, hogy még csak elkezdtük kiaknázni a korunk adta lehetőségeket.
Személyi tartalékaink minősége átlag feletti, és a munkaerkölcs sem a legrosszabb, bár elbizakodottságra nincs okunk e tekintetben, most, ahogy megvalósul sokunk vágya és néhányunk rémálma. Országunk csatlakozása az Európai Unióhoz csak egy hosszabb útszakasz elejét jelezheti, bármennyire hosszúnak (vagy éppen rövidnek) tűnt is a felkészülési idő.
Amire nagy szükségünk lesz majd tarisznyánkban: az ötletes marketing, a hatékony szervezés, a megbízható partnerek és - nem utolsósorban - az értékközpontú felfogás a gazdaságról. Hiszen jó termékekben, ötletes és keresett szolgáltatásokban bővelkedünk, csak a tálalással, csomagolással, értékesítéssel akadnak gondok. Ezek gyökerei inkább az alacsony önbizalomban vagy a szervezetlenségben keresendők, mert ötletszegénységben nem szenvedünk, és másokhoz képest rosszabb feltételek nem sújtanak.
A kTeam szeretne a maga szerény módján hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar és a minőség szópár kapcsolata a hazai és nemzetközi köztudatban erősödjön. Mi, fordítók leginkább a tálalás kapcsán lehetünk a többi gazdasági szereplő segítségére, nevezetesen, ahogy értékeinket megosztjuk, a szó erejével kommunikáljuk. Közben ne feledjük, hogy a kTeam alapgondolata, mint alternatíva más szakmákra is alkalmazható: fenntartható, hasznos és értelmes gazdálkodás. Közvetlen kommunikáció, a lehető legrövidebb utak a termelő vagy szolgáltató és az ügyfél illetve fogyasztó között.

Gazdasági alternatívák?

Világszerte megfigyelhető, hogy a gazdagabb országokban túlméretezett a szolgáltatási szektor, s emiatt a termelési szektor olyannyira nem vonzó, hogy a termelők olcsó külföldi munkaerőre szorulnak, hacsak nem helyezik át termelésüket egyenesen a legolcsóbb munkaerővel és a tőke számára legkedvezőbb adóztatási rendszerrel rendelkező országokba. Eközben a minőség fogalma számos nyugati országban egyre inkább üres szlogenné válik. Ez bizonyára annak is köszönhető, hogy a vezető réteg el van foglalva az adminisztrációval, e-mailek és látszatinformáció szűrésével és sokféle fantommunkával. Közben elveszíti kapcsolatát a termelési fronton zajló folyamatokkal, és több szűrőn átszivárgó információra támaszkodik, mivel vajmi kevés lehetősége akad, hogy közvetlenül értesüljön fejleményekről és összefüggésekről.
Ezzel szemben egész egyszerűen emlékeznünk kell arra , hogy mi is abból élünk, amit ez a föld terem. A föld pedig nincs messze irodáinktól: városaink határában kezdődik. Nem szeretnénk elszakadni a földtől, a termeléstől. Nem felejtjük el, hogy létünk és előmenetelünk továbbra is a kétkezi munka függvénye. A (z emberi) világ alapvetően nem pénzügyi tranzakciókra épül, bármekkora jelentősséggel bírnak is azok a gazdaságra nézve, még kevésbé látszattevékenységre, hanem elsősorban lakói konkrét, értéket teremtő munkájára. Ez a magyarokra és a környező népekre ugyanúgy vonatkozik, mint a világ bármelyik közösségére. A gyakorlatban a kérdés összefügg a mindenkori kultúrával. Ennek kedvező alakításában részt kívánunk venni.

Ön is egyetért ezzel?

A kTeam nem értéksemleges társaság, de egyoldalú ideológiai elkötelezettsége sincs. Elsődleges célunk: némi siker a gazdasági életben, mégpedig ?gyanús? kompromisszumok nélkül.
Felkeltette mindez az Ön érdeklődését is? Szívesen részt vállalna benne, ha partnerre akadna? Alapvetően nincs jelentősége, hogy milyen szakmát művel. Annak érdekében viszont, hogy ne maradjon magányos farkas, szükségszerűen meg kell találnia a kapcsolódási pontokat: egy-két ismerőst, akivel szót tud érteni, illetve célszerű, ha az Ön gazdasági érdeke egybeesik a kTeam valamelyik másik szereplőjének érdekével. Tehát kell, hogy körünkben vagy érdekszféránkban valakinek szüksége legyen termékére vagy szolgáltatására - hacsak nem úttörővel van dolgunk, aki hajlandó nulláról felépíteni egy önálló kTeam üzletágat. A kTeam-be vezető út mindenesetre személyes kapcsolatokon át vezet - hiába, mi is magyarok vagyunk, többnyire.
Lényeges továbbá, hogy tagjaink és partnereink vallják és vállalják minőségügyi alapelveinket. Elsősorban olyan innovatív vállalatok és ötletgazdák érdekelnek bennünket, akik egy fenntartható gazdaság keretében jövőbe mutató alternatívákat tudnak felmutatni.

Mutassunk példát - kezdjük önmagunknál!

A kTeam láncolat minden egyes tagja felelős saját vállalkozásáért, saját munkája eredményéért. Ehhez lehetőleg egymás segítségére vagyunk, anélkül, hogy egymáshoz lennénk kötve. Senkinek sem kötelessége, hogy a másiknak segítsen. Az informális kTeam tagság együttmunkálkodást és önkéntességet jelent, de senki sem követelőzhet, hiszen behajtható jogok sincsenek. Az egyszer kapott segítséget viszont szabad alkalomadtán viszonozni, vagy éppen továbbadni. Az új tagokra nem vár tagdíjak és kötelességek sora, kizárólag a minőség melletti elkötelezettségüket kell bebizonyítaniuk. Cserében azt kérjük, hogy csodavárás helyett inkább türelmükkel és szívós munkájukkal keltsenek feltűnést. Annak, aki nem teljesít, hanem másokat kihasznál, nincs helye körünkben. Aki viszont igazodik a magas színvonalhoz, és elég kitartó, nem fog rosszul járni. Türelem rózsát, miegyebet terem.


Minőségvállalás

Preambulum

A kTeam informális vállalkozói hálózat tagokkal és partnerekkel. Tevékenysége jelenleg a fordításra korlátozódik, beleértve a kapcsolódó szolgáltatásokat is. A munkaközösség alapvetően minden szakma iránt nyitott, de elsősorban ?szomszéd szakmákkal? keressük a kapcsolatot (pl. marketinges és webfejlesztő cégek, kommunikációs vagy reklámügynökségek, kiadványgondozás), valamint alternatívákban érdekelt cégekkel.
Formális tagság nincs. kTeam tag az a gazdálkodó lehet, aki saját hatáskörén belül megvalósítja minőségvállalást. Ügyfeleinkre úgy tekintünk, mint partnerekre, őket is felkérve, hogy a sikeres és igényes együttműködés érdekében legyenek tekintettel az alábbi elvekre és szabályokra - amelyek egyben a termékek illetve szolgáltatások kifogástalan minőségét is szavatolják.

Üzleti kapcsolataink alapja

1. Kapcsolataink a kölcsönös bizalmon alapulnak. Bárki követhet el hibákat, de aki nem hajlandó kijavítani azokat, vagy visszaél mások bizalmával, kizárja magát munkaközösségünkből - súlyos esetben végérvényesen.

2.Üzleti tranzakcióinknak a következő alapértékek szabnak határt:

Fenntarthatóság. Nem gazdálkodhatunk más társadalmak és a következő nemzedékek rovására.

Hasznosság. Nem foglalkozunk olyan termékek előállításával és olyan szolgáltatások nyújtásával, amelyekből rajtunk kívül kézzel fogható haszna gyakorlatilag senkinek nem keletkezik, vagy a fogyasztókra nézve túlnyomóan káros hatásúak.

Észszerűség. Gazdasági tranzakcióink során ügyelünk arra, hogy termékeink észszerű és rendeltetésszerű használatát, szolgáltatásaink észszerű igénybevételét segítsük elő. A felesleges munkát ugyanúgy kerüljük, mint az "eladni minden áron" elv követését; ehelyett a természetszerű növekedés hívei vagyunk.

Közösség és önrendelkezés. Gazdasági tevékenységünk folytatása során saját egyéni és közös érdekeinket, valamint a közjót tartjuk szem előtt. A társtagokkal és partnerekkel szemben üzleti vállalásaikon túl semmiféle követelést nem érvényesíthetünk. Kívánatos a kölcsönös segítségnyújtás, de nem szólhatunk bele üzletfeleink belügyeibe, még abba sem, miképpen óhajtják megvalósítani a vállalt termék- vagy szolgáltatásbeli teljesítményt.

A kTeam tagság összeférhetetlen olyan más gazdasági szervezethez való szerves kapcsolódással - például piramis szerkezetű direktmarketing szervezetek -, amelyek gyökeresen eltérő gazdasági gondolkodásmód elkötelezettjei. Közvetlen szerződéses viszony nemzetközi franchise-rendszerrel vagy multinacionális óriáscéggel sem egyeztethető össze a tagsággal.


Minőségbiztosítás

A kiszámíthatóság érdekében tagjaink magukra kötelezőnek tekintik a következő általános elveket:

1. Felületes munka nem hagyja el a kezünket.

2. Az ügyfél az úr. Igyekszünk megérteni és érvényesíteni az ő szempontjait. Ehhez szükséges az ügyfélkapcsolatok rendszeres ápolása. Adott esetben ragaszkodunk a szükséges visszajelzések megadásához.

3. Néha az ügyfél vélt vagy valós érdekei konfliktusba kerülnek a minőség követelményeivel. Egy bizonyos határig igazodunk igényeihez, akár a minőség rovására, azonban az utóbbit csak az ügyfél kifejezett kérésére, egy alkalomra szóló írásos megállapodás mellett vállaljuk.

4. Valós képet adunk termékeinkről és szolgáltatásainkról, a csalás minden formája ki van zárva. Csak azt vállalhatjuk, amihez értünk; ha pedig vállaljuk a megbízást, minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a részünkről elvárható legjobb teljesítményről gondoskodjunk.

5. Egy-egy megbízás teljesítéséhez csak akkor látunk hozzá, ha maradéktalanul tisztában vagyunk a feladattal, illetve miután hatékonyan intézkedtünk a korábban esetleg felmerült problémák megszüntetése érdekében.

6. Észszerű határidőkben állapodunk meg, és ügyelünk azok betartására.

7. A munkát kísérő írásos dokumentációt nem hanyagoljuk el, azt a kölcsönösen elfogadott formában vezetjük.

8. Alkalmazottjainkban partnereket látunk, jogaikat tiszteletben tartjuk, és érdekeltségüket a közös vállalkozásban igyekszünk növelni.

9. A minőségbiztosítás érdekében és a vállalt alapértékek szellemében arra törekszünk, hogy a számunkra elérhető legkorszerűbb és legésszerűbb eszközökre és technológiákra tegyünk szert. Azoknak rendeltetésszerű alkalmazására ügyelünk.

10. A "közösség és önrendelkezés" elve szerint minden tag felelős azért, hogy saját szakterületén érvényesítse ezeket a minőségi elveket.

11. Olyan minőségügyi észrevételek esetén, amelyeket a kTeam-beli partnerrel nem sikerül maradéktalanul tisztázni, a kTeam központot értesítjük, mely közvetítőként igyekszik tisztázni a helyzetet, és szoros határidőn belül értesíti a panaszost a megtett intézkedésekről.


Belső viszonyaink


1. A kTeam tagjai lehetőleg egyensúlyban tartják az egyéni és a közös érdekek érvényesítését. Tehetségük szerint térítésmentesen és kölcsönösségi alapon nyújtanak segítséget egymásnak és a külső rászorulóknak, illetve ennek érdekében hasznosítják egymás kapcsolatrendszerét.

2. Segítségnyújtásra senki nem kötelezhető, ezért senki sem követelhet segítség nyújtást sem.

3. Érdekkonfliktus esetén ésszerű - de nyilván nem kötelező és nem is mindig kívánatos -, hogy először a saját érdekeinket tartsuk szem előtt; az erről való döntés mindenkinek a saját lelkiismeretére van bízva.

4. "Aki kér, annak adatik."

5. Taggá az a vállalkozás válhat, melyet legalább két jelenlegi tag javasol a tagságra, és amely szóban elkötelezi magát jelen minőségvállalás mellett, és szavahihetőnek bizonyul. A tagság esetleges visszautasításáról az elnökség dönt, amelynek döntése a közgyűlés előtt fellebbezhető. A legalább egyéves próbatagság letelte után a közgyűlés konszenzusos, de legalább kétharmados szavazattal dönt a tagfelvételről. Ennek időpontjától számítva teljes jogú tagnak tekinthető a vállalkozás, szabadon használhatja a munkaközösség jelvényét, és kedvezményezettjévé válik a közös marketing tevékenységnek.

6. A kTeam-ért a tagok együttesen felelnek, bizonyos képviseleti feladatok azonban az elnökségre hárulhatnak. A közgyűlés jogosult a munkaközösség dolgaiban dönteni, illetve felülbírálni az elnökség intézkedéseit. A közgyűlésen belül konszenzusra kell törekedni, annak hiányában a parlamenti demokrácia általánosan elfogadott szabályai érvényesülnek.

7. Jelen vállalás betartását és a közösen vállalt alapértékek alkalmazását elsősorban a tag mindenkori barátai és partnerei hivatottak számon kérni, másodsorban a szakmailag és területileg illetékes felelős, szakcsoportvezető.

8. Amennyiben az utóbbi rendelkezés nem bizonyul hatékonynak, a közgyűlés és annak képviselőjeként az elnökség köteles intézkedni. Az elnökség esetleges intézkedéseiről beszámol a közgyűlésnek. "Ha minden kötél szakad", konszenzusos szavazattal, de legalább a szavazatok felével ki kell zárni a vétkes tagot. Az elnökség a tagságot azonnali hatállyal felfüggesztheti.

9. Értelmezési konfliktus esetén a közgyűlés vagy az általa felhatalmazott bizottság hivatott közbenjárni. Sürgős esetben az elnökség képviseli a közgyűlést.

10. Jelen minőségvállalást a közgyűlés változtathatja meg.

11. Ahol jelen vállalás nem rendelkezik részletesen, a létrehozandó egyesület szabályai, valamint a vonatkozó egyesületi, társasági, gazdasági stb. törvényi rendelkezések irányadók.


Utószó gyanánt

Amíg közgyűlés nem fogadja el, nyilván nem tekinthető "jogerősnek" a fenti vállalás. Addig minden formalitás nélkül figyelembe vehetők az Ön építő javaslatai is. Cégeinkkel együtt most már elkötelezzük magunkat a fent leírtak mellett, arra szavunkat adjuk.