Minőségbiztosítás
 
1. Nagyobb megbízásokhoz szószedetet készítünk az eredeti alapján. Elvárjuk, hogy a megrendelő véleményezze, javítsa, kiegészítse azt. Törzsügyfél esetén ügyfélspecifikus glosszáriumot hozhatunk létre. Új fogalmak felmerülésekor ezeket feljegyezzük és felvesszük a glosszáriumba, miután a pontos fordítást egyeztettük a lektorral, illetve az ügyfél képviselőjével, vagy szakmailag hozzáértő kollégánkkal, szakcsoportvezetőnkkel.

2. Ha csapatban dolgozunk, egymás fordítását gyorslektoráljuk, szükség esetén külső konzultánst, szaklektort alkalmazunk. Lektorált fordítás esetén a fordító-lektor páros szorosan együttműködik. Bizonytalanság esetén azonnal konzultálunk kollégánkkal, a projektfelelőssel, az ügyfél képviselőjével, szakcsoportvezetőnkkel, vagy egyéb kompetens ismerőssel. Szükség esetén külső tanácsadó, vagy szaklektor szolgáltatását is igénybe vesszük.

3. Internet-alapú rendszerünknek köszönhetően kollégáink és ügyfeleink bármikor letölthetik egymás elérhetőségét és a pontos projektadatokat. A közvetlen kommunikáció lehetőségéről - faliújság, telefon, chat stb. - ésszerű mértékben élünk, a helyzetből adódóan.

4. Nagyobb munka esetén lehetőleg fordításmemóriával dolgozunk, amennyiben az célszerű, tehát az anyag sok ismétlést tartalmaz, vagy elképzelhető, hogy később módosított változat készül róla. A megfelelő szoftverrel nem rendelkező munkatársak adott esetben előre automatikusan kiszótározott szólistát kapnak.

5. Munkatársaink csak olyasmit vállalhatnak, amihez értenek. Amennyiben képességük, nyelv- és szakismeretük nem elegendő a feladat szakszerű ellátásához, haladéktalanul értesítik a projektfelelőst, az ügyfélt, vagy a központot (ahonnan a megbízást kapták).

6. A fordítók időközönként részt vesznek belső képzésben. Indokolt esetben írásos tájékoztatást kapnak a követendő nyelvi, helyesírási stb. konvenciókról, ettől függetlenül elvárható, hogy önállóan is foglalkozzanak saját területük ilyetén konvenciói elsajátításával.

7. Lektorált fordítás esetén a fordító-lektor páros lehetőleg párhuzamosan dolgozik. Először a szószedetet egyeztetik az illetékesek. Az első oldalak lefordítása után a lektor már a munka elején részletes visszajelzést küld a fordítónak, beleértve a szószedet esetleges módosítását, a korrektúrajeles javítást, és adott esetben a javítások magyarázását. A lektor rendszeresen (pl. naponta) eljutatja az aktuális visszajelzéseket és a fordító ezeket folyamatosan figyelembe veszi. A lektor feladatkörébe tartozik az egységes stílus és szóhasználat biztosítása.

8. Speciális anyag esetén (pl. marketing- vagy honlapszövegek, kiadandó anyagok stb.) a lektorálást akár még egy, vagy több ellenőrzés követi. A fordítást, lektorálást, formázást követően egy harmadik ember friss szemmel újra átolvassa az anyagot, adott esetben még javíthat annak stílusán, helyesírásán és szóhasználatán. Arra ügyelünk, hogy az adott minőségbiztosítási lánc legalább egy tagja ne csak a célnyelvet ismerje anyanyelvi szinten, hanem a konkrét célcsoporthoz tartozzon, illetve közelről ismerje a szakmai, földrajzi, kulturális stb. célközönséget, annak gondolkodását és szóhasználatát. A csapat kiegyensúlyozott nyelvi és szakmai összetételére külön ügyelünk.

9. Lehetőleg anyanyelvi, szakmabeli, illetve odavágó kompetenciával rendelkező kollégát bízunk meg. Speciális anyagot (pl. cég- és termékismertetőket stb.) csak anyanyelvi munkatársunk fordíthat. Amennyiben adott helyzetben a fenti elvnek megfelelő megoldás nem áll rendelkezésre, az ügyféllel történő egyeztetés/jóváhagyás követően kompromisszumos megoldás lehetséges.

10. Alapelv, hogy az elérendő minőség megfeleljen a fordítás céljának. Ennek érdekében fenti minőségbiztosítási szabályokat értelemszerűen, a célszerűség határai között kell alkalmazni. A kivétel erősíti a szabályt! Az ügyfélt pontosan tájékoztatni kell lehetőségeink felől és ő dönt a lehetséges megoldás alkalmazásáról. Az érintetteteket átfogóan tájékoztatni kell a megbízás körülményeiről.